Agility

       Wat is Agility ?

 

Agility, of behendigheid, is een actiespel waar het teamwork van hond en baas voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaams-signalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond.

Agility is dé pleziersport en vrijetijdsbesteding voor honden en bazen. Het sluit aan bij de natuurlijke wil tot beweging en aard en gedrag van de hond. De hond (en baas) moet zich lichamelijk inspannen, al zijn spieren worden getraind. De hond wordt zelfbewuster en de band met de baas wordt versterkt.

Opdrachten die de hond zelfstandig moet uitvoeren, prikkelen zijn zintuigen, en versterken zijn geheugen en concentratie. De onderlinge contacten van de honden tijdens de training en de eventuele wedstrijden bevorderen het sociale gedrag en daardoor worden de honden prettiger in de omgang.

Vanaf de zijkant van het veld is agility vooral spectaculair en lijkt het zeer eenvoudig. Een gevorderde combinatie te zien lopen is zeker spectaculair maar heeft al heel wat uurtjes (jaren!) training gevergd voor zowel baas als hond.

Agility is de hardst groeiende vorm van hondensport. Heel veel bazen en hun honden beleven bijzonder veel plezier aan deze vorm van sport. Steeds meer hondenscholen geven lessen voor de recreatieve, beginnende en de gevorderde wedstrijdloper. Ook internationaal wordt agility steeds populairder. Volgens een laatste telling wordt deze sport nu al in 52 landen bedreven.

 

 

Agility en gezondheid

 

In principe kan iedere gezonde normaal gebouwde hond, mits in een goede conditie, aan agility doen. Ras of rasloos maakt hierbij geen verschil. Er kan met agility begonnen worden op verschillende leeftijden. Dit is afhankelijk van het ras; sommigen moeten eerst wat meer opgroeien dan anderen. De training moet op een verantwoorde wijze opgebouwd worden om blessures te voorkomen. Een aantal rassen is door hun specifieke bouw minder geschikt voor agility. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om met grote, zware honden of kortbenige honden met een lang lichaam te gaan springen. Maar het is vooral belangrijk dat een hond plezier heeft in de agility.

Bij Agility is de gezondheid van de hond en dus ook de veiligheid op het veld en de toestellen het belangrijkst. Agility op topniveau kan zeker vergeleken worden met bijvoorbeeld atletiek op topniveau met vergelijkbare belasting. Maar zelfs als agility alleen recreatief wordt beoefend moeten er door de hondeneigenaar bepaalde regels in acht worden genomen om de kans op blessures zo klein mogelijk te houden. Het nemen van de toestellen vergt veel van de hond, met name de schutting en de paaltjes zijn belastende toestellen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen baas en hond als combinatie jarenlang heel veel plezier aan deze sport beleven.

Agility, recreatief

 

Bij de beginnerstraining worden eerst alle toestellen aangeleerd. Daarna volgen de lessen voor gevorderden om de technieken verder te verfijnen, meestal meer gericht op de baas dan op de hond! Ook de baas moet 'trainen', hij/zij moet leren de hond op het juiste moment duidelijke aanwijzingen te geven en een goede positie in te nemen. De training is erop gericht de vaardigheden van de hond en zijn baas te vergroten en de samenwerking tussen deze twee steeds verder te verbeteren totdat men uiteindelijk een echt "team" vormt.

Bij agility - net als bij elke andere sport - zijn tijd, geduld en in het bijzonder plezier de belangrijkste ingrediënten om het beste resultaat te krijgen. We stoppen nooit met leren en moeten niet de illusie hebben dat we alles weten. De perfecte hond of handler moet nog steeds geboren worden.

 Voorwaarde voor succes is plezier in de sport en er is niets mooier dan een geweldig team te zien genieten van hun samenwerking.