Octave Durand


Werd lid in 1923 was één van de belangrijkste grondleggers van onze hondenschool ( meer hierover in historiek )

Mr Durand was 1923 tot bij zijn overlijden op 18 mei 1972

Dankzij deze man die in het bestuur alle verantwoordelijke functies op zich nam , van raadgever in 1924 naar ondervoorzitter in 1927 in 1934 veranderd de klub van lokaal en terrein naar ons huidig adres , Mr Durand wordt tevens voorzitter.

Na een voorzittersschap van 30 jaar wordt Mr Durand in 1964 benoemd als Ere voorzitter , in mei1972 overlijd deze brave man

Om een lid met zoveel inzet te herdenken wordt in 1994 de Schaal Durand in het leven geroepen .