Gevorderde klassen

Hondenschool Hoboken

GEVORDERDE KLASSEN

 

Onze visie:

In de eerste plaats is het ons doel om hond en baasje te begeleiden in de basisopvoeding en basistraining zodat er een band wordt gesmeed van wederzijds begrip, respect en vertrouwen.

Het overgrote deel van onze leden komt met dit doel naar onze hondenschool

en zal ook hiermee voldoening nemen.

We zien gedurende dit traject ook meer en meer baasjes en honden echt het plezier vinden in de trainingen en het samenwerken.

De basisopvoeding en basistraining maakt hier plaats voor de gehoorzaamheid als sport.

Naast de gezonde en sportieve competitiegeest willen we hier absoluut ook het echte clubgevoel bij de leden naar boven halen.

Sfeer, gezelligheid en open communicatie onder onze leden vinden we zeer belangrijk !

 

Voor wie?

Baasjes en honden uit de A klas die het plezier hebben gevonden in het samen trainen, die

duidelijke vooruitgang boeken, die beiden gemotiveerd zijn en de basisoefeningen voor een

groot deel onder de knie hebben zullen worden aangesproken door één van onze

instructeurs. In onderling overleg en op vrijwillige basis kan er dan worden overgegaan naar

de A+ klas. Hoewel we nog steeds blijven focussen op het sociale, omgang met…,

lichaamstaal en gedrag zal vanaf de A+ klas de focus meer verlegd worden naar de

gehoorzaamheid als sport.

 

Algemene werking:

Vanaf de A+ klas wordt er getraind op vaste oefeningen uit het gehoorzaamheidsprogramma

die we zo goed mogelijk gaan trachten uit te voeren. Er zijn verschillende niveaus van

klassen waarbij de oefeningen steeds moeilijker worden en er nieuwe oefeningen bij komen.

Na de A+ klas zijn er nog de B, C, C+ en D klassen. Voor de overgang van A+ klas naar de

B klas zijn er overgangsexamens en dit telkens de laatste woensdag en laatste zondag van

iedere maand. Vanaf de B klas kan je enkel overgaan naar een hogere klas door mee te

doen met onze clubmanches.

 

Overgangen naar een hogere klas:

 A+ naar B :

- enkel mogelijk door te slagen in het overgangsexamen.

 B naar C (via clubmanche B):

- Minstens 3x 70/100 = overgang naar C vanaf het volgend sportjaar

- Minstens 3x 80/100 = overgang naar C mag vanaf 3de keer 80/100 behaald wordt.

Clubmanche blijf je dat sportjaar nog wel in de B klas spelen.

 C naar C+ (via clubmanche bevordering):

- Minstens 3x 70/100 = overgang naar C+ vanaf het volgend sportjaar.

 C en C+ naar D (via clubmanche bevordering) :

- Minstens 3x 80/100 = overgang naar D mag vanaf 3de keer 80/100 behaald wordt.

Clubmanche blijf je dat sportjaar nog wel in bevordering spelen.

 

 

opmerking:

- leden die in de C of C+ klas zitten en er zelf voor kiezen om niet mee te doen aan de

clubmanches zullen enkel in de C klas kunnen trainen.