Belangrijk ivm Overgangsexamens !

Vanaf januari 2019 zullen er voor de overgangsexamens van B naar C en van C naar D steeds 2 examens dienen afgelegd te worden. 

Omdat vanaf de C-klas de oefeningen toch aanzienlijk moeilijker zijn willen we vermijden dat geleiders met hun hond door een

toevalstreffer door hun examen geraken en het daarna moeilijk hebben om mee te draaien in de nieuwe groep. 

We willen dus iets meer garantie creëren dat nieuwkomers in C of D zich daar ook echt goed gaan voelen en na een inloop tijd

goed kunnen meedraaien.

 

De nieuwe werkwijze gaat als volgt:

 

Iemand doet examen op een laatste woensdag of zondag (nog steeds vrij te kiezen):

- indien niet geslaagd => terug naar huidige groep

- indien geslaagd => ook terug naar huidige groep. geleider krijgt zijn examenblad mee en kan samen met de instructeur bekijken aan welke oefeningen er eventueel nog extra kan gewerkt worden.

De volgende maand doen zij opnieuw een examen:

- indien niet geslaagd => terug naar huidige groep. Volgende maand kan er opnieuw een examen worden afgelegd.

- indien geslaagd => groot feest en dus overgang naar volgende groep. ;-)

Je dient je nog wel steeds in te schrijven voor elk examen.

Opgelet !!! 

men kan pas aan een examen deelnemen na toestemming van de instructeur van uw klas .

               Overgangsexamen van C klas naar D klas

                 Algemene aandachtspunten

 • Meteen na iedere oefening mag je je hond even kort belonen ( met de stem of door aanraking )
 • Om geslaagd te zijn voor het overgangsexamen moet je minimum 80 op 100 behalen
 • Met op iedere oefening minstens de helft van de punten
 • Tijdens het examen wordt er niet gespeeld met de honden
 • Iedereen blijft rustig naast elkaar staan zodat iedere hond even veel kans maakt om het goed te kunnen doen

Volgen aan de leiband brevet oefening  K.K.U.S.H

             Wat word er verwacht

 • De geleiders staan op een rij met telkens 3 meter tussenafstand  , er worden steeds 7 slalompunten voorzien (eventueel aan te vullen met kegels )
 • Een geleider vertrekt met de hond aan een kegel ter hoogte van de eerste geleider en gaat  , in normale pas , op ongeveer 1 meter voorlangs de rij wachtende geleiders
 • Aan het eind gekomen wordt teruggedraaid om vervolgens in slalom tussen de rij  wachtende geleiders en honden te gaan naar de plaats van vertrek  waar de oefening dan dient afgewerkt te worden met de hond aan de voet ( één bevel ) 

              Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • iedere ruk aan de leiband.
 • ieder bevel (stem, geluid, gebaar)
 • Verlies van alle punten indien de hond de ganse wandeling snuffelt of trekt zonder dat de geleider actie onderneemt.

             Hoeveel punten zijn er te verdienen 

 • 20 punten

             Nuttige tips en opmerkingen

 • Vraag voor je begint te wandelen eerst de aandacht van je hond.
 • Vraag, wanneer je hond niet goed bezig is, even opnieuw zijn aandacht.
 • Misschien doet hij het dan de rest van de oefening wel opnieuw goed.

2 minuten blijven liggen

             Wat wordt er verwacht

 • De hond kan gedurende 2 minuten blijven liggen terwijl de geleider op 10 meter afstand voor zijn hond staat

             Waarvoor worden er punten afgetrokken

 •  Indien de hond tijdens deze 2 minuten van houding verandert maar wel op de plaats blijft.
 • (bv. hond gaat zitten maar blijft wel op zijn plaats)
 • Verlies van alle punten indien de hond de plaats verlaat voor de 2 minuten om zijn.

            Hoeveel punten zijn hier te verdienen

 • 10 punten

            Nuttige tips en opmerkingen

 •  Deze oefening doen alle deelnemende honden samen.Wanneer 1 van de honden zijn plaats verlaat en de andere honden gaat storen
 • (waardoor deze ook hun plaats verlaten) zal die hond alle punten op deze oefening verliezen en krijgen de andere honden een herkansing
 •  kijk je hond niet recht in de ogen. 

Volgen zonder leiband

            Wat wordt er verwacht

 • De geleider legt met zijn hond een door de examinator opgelegde weg af.
 • Deze wandeling bevat minimum 2x een achtvorm.

           Waarvoor worden er punten afgetrokken 

 • ieder bevel (stem, geluid, gebaar)
 • Verlies van alle punten indien de hond de ganse wandeling snuffelt of trekt zonder dat de geleider actie onderneemt.

           Hoeveel punten zijn hier te verdienen

 • 20 punten

           Nuttige tips en opmerkingen

 •  Vraag voor je begint te wandelen eerst de aandacht van je hond.
 • Vraag, wanneer je hond niet goed bezig is, even opnieuw zijn aandacht.
 • Misschien doet hij het dan de rest van de oefening wel opnieuw goed.

 

Houdingen

            Wat wordt er verwacht

 • De geleider laat zijn hond op een aangeduide plaats in zit achter en gaat op 3 meter voor de hond staan.
 • De examinator zal dan de 2 volgende houdingen aangeven.

            Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • Ieder extra bevel (stem,gebaar, geluid)om de hond in de gevraagde houding te krijgen.
 • De hond komt naar voor.
 • Verlies van alle punten na 3 bijbevelen op dezelfde houding en wanneer de geleider de hond aanraakt.

            Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 10 punten

            Nuttige tips en opmerkingen

 • Vraag voor je eerste commando eerst nog eens de aandacht van je hond.
 • Wees duidelijk in het geven van je commando's.

Voorstellen van de hond

            Wat wordt er verwacht

 • De geleider laat de tanden van de hond zien en kan de oren en de kop van de hond vlot aanraken.
 • Daarna wordt de hond toegestaan om de examinator te gaan begroeten.

            Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • De hond laat zich moeilijk aanraken waardoor de tanden laten zien moeilijk gaat.
 • De hond laat zijn oren en kop moeilijk  aanraken

            Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 5 punten

            Nuttige tips en opmerkingen 

 • Dwing je hond niet om bij de examinator te gaan.
 • De hond kiest zelf of hij wil begroeten of niet.
 • Zeg het op voorhand als je hond zich moeilijk laat betasten.

Apporteren

             Wat wordt er verwacht

 • De geleider laat de hond naast zich zitten en gooit het apporteer speeltje voorbij de kegel die op ongeveer 10m afstand staat.
 • De hond gaat op commando van de geleider het speeltje halen en brengt het terug in  zit voor naar de geleider.

            Waarvoor worden er punten afgetrokken

 •  De hond vertrekt te vroeg.
 •  Geen rechte zit voor.
 •  De hond lost het speeltje moeilijk.
 •  De hond laat ondeweg het speeltje vallen.
 •  Verlies van alle punten wanneer de hond het speeltje niet tot bij de geleider brengt.
   

           Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 20 punten

           Nuttige tips en opmerkingen

 •  Corrigeer je hond niet wanneer hij vroegtijdig vertrekt om het speeltje te gaan halen.
 •  Anders loop je de kans dat hij het helemaal niet meer wil gaan halen .
 •  Geef een extra commando wanneer je hond niet meteen naar je toekomt nadat hij het speeltje heeft gepakt

 

Terug zenden naar de plaats

             Wat wordt er verwacht

 • De geleider vertrekt met de hond los naar een door de examinator opgegeven plaats.
 • Daar zal hij op teken van de examinator de hond laten liggen en zich zonder de hond terug naar het startpunt begeven.
 • De geleider roept vervolgens zijn hond in zit voor, zet hem dan aan de voet en stuurt dan zijn hond opnieuw naar de plaats waar hij voordien lag.

            Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • Elk bijbevel (stem, geluid , gebaar)
 • De hond vertrekt te vroeg.
 • De hond gaat niet op de juiste plaats liggen.
 • De hond komt/gaat te traag.
 • Geen zit voor.
 • De hond gaat naar de juist plaats maar gaat niet liggen

           Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 15 punten

           Nuttige tips en opmerkingen

 • Vraag vooraleer je begint steeds de aandacht van je hond.