Belangrijk ivm Overgangsexamens !!

Vanaf januari 2019 zullen er voor de overgangsexamens van B naar C en van C naar D steeds 2 examens dienen afgelegd te worden. 

Omdat vanaf de C-klas de oefeningen toch aanzienlijk moeilijker zijn willen we vermijden dat geleiders met hun hond door een

toevalstreffer door hun examen geraken en het daarna moeilijk hebben om mee te draaien in de nieuwe groep. 

We willen dus iets meer garantie creëren dat nieuwkomers in C of D zich daar ook echt goed gaan voelen en na een inloop tijd

goed kunnen meedraaien.

 

De nieuwe werkwijze gaat als volgt:

 

Iemand doet examen op een laatste woensdag of zondag (nog steeds vrij te kiezen):

- indien niet geslaagd => terug naar huidige groep

- indien geslaagd => ook terug naar huidige groep. geleider krijgt zijn examenblad mee en kan samen met de instructeur bekijken aan welke oefeningen er eventueel nog extra kan gewerkt worden.

De volgende maand doen zij opnieuw een examen:

- indien niet geslaagd => terug naar huidige groep. Volgende maand kan er opnieuw een examen worden afgelegd.

- indien geslaagd => groot feest en dus overgang naar volgende groep. ;-)

Je dient je nog wel steeds in te schrijven voor elk examen.

Opgelet !!! 

men kan pas aan een examen deelnemen na toestemming van de instructeur van uw klas .

                          Overgangsexamen van B klas naar C klas

                              Algemene aandachtspunten

 • de hond mag beloond worden met stem of knuffel nadat de examinator de oefening heeft beeindigd.
 • Om geslaagd te zijn voor het overgangsexamen moet je minimum de helft op elke oefening hebben.
 • Tijdens het examen word er niet gespeeld met de honden , iedereen blijft rustig naast elkaar staan zodat iedere hond evenveel kans maakt om het goed te kunnen doen . 

Volgen aan de leiband

 

            Wat wordt er verwacht

 • De geleider legt met zijn hond een door de examinator opgegeven weg af.
 • Volgende richtingsveranderingen kunnen aan bod komen. Linksom, rechtsom, rechts, links.
 • Deze wandeling gebeurt in gewone wandelpas zonder tempowisselingen.

         Waarvoor worden er punten afgetrokken

 

 •    iedere ruk aan de leiband. 
 •   ieder bevel (stem, geluid, gebaar)
 •  verlies van alle punten indien de hond de ganse wandeling snuffelt of trekt zonder dat de geleider actie onderneemt.

         Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 15 punten

           Nuttige tips en opmerkingen

   

 • Vraag voor je begint te wandelen eerst de aandacht van je hond.       
 • Vraag, wanneer je hond niet goed bezig is, even opnieuw zijn aandacht.
 • Misschien doet hij het dan de rest van de oefening wel opnieuw goed

     
          

     

2 minuten blijven liggen

            Wat word er verwacht

 

 • De hond kan gedurende 2 minuten  blijven liggen terwijl de geleider op  5 meter afstand voor zijn hond staat.      

         Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • indien de hond tijdens deze 2 minuten van houding verandert maar wel op de plaats blijft. (bv. hond gaat zitten maar blijft wel op zijn plaats)
 • verlies van alle punten indien de hond de plaats verlaat voor de 2 minuten om zijn.

         Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 10 punten

         Nuttige tips en opmerkingen

 • Deze oefening doen alle deelnemende honden samen.Wanneer 1 van de honden zijn plaats verlaat en de andere honden gaat storen (waardoor deze ook hun plaats verlaten) zal die hond alle punten op deze oefening verliezen en krijgen de andere honden een herkansing.
 • Geef net voor je weggaat van de hond nog eens extra het blijf commando.
 • kijk je hond niet recht in de ogen.
 • Bij deze oefening is de leiband niet meer aan , ook de halsband is uit . ( de hond ligt dus helemaal los )

 

Zit voor vanop 10 meter

           Wat word er verwacht

 • De geleider laat zijn hond in "zit" achter en gaat op ongeveer 10m voor de hond staan.
 • Op teken van de examinator roept de geleider zijn hond in "zit voor". 

          

            Waarvoor worden er punten afgetrokken

 

 • De hond hond komt al naar de geleider voordat deze het commando heeft gegeven.
 • De hond komt niet rechtstreeks in de positie "zit voor".
 • Verlies van alle punten indien de hond totaal niet in zit voor komt.
 • De hond zit niet mooi recht voor de geleider.

  Hoeveel punten zijn er te verdienen
 • 10 punten

 

              Nuttige tips en opmerkingen   

 •  Geef net voor je weggaat van de hond nog eens extra het blijf commando.
 •  Ga achteruit weg van je hond zodat je je hond kan blijven zien.
 • Je hond zal dan minder snel geneigd zijn om achter je aan te komen.
 •  Deze oefening gebeurt los ( dus niet meer aangelijnd ).

 

Houdingen

           Wat wordt er verwacht

 • De hond moet de 3 gekende houdingen op commando van de baas uitvoeren. De volgorde is liggen, zitten en rechtstaan. Deze houdingen gebeuren steeds naast de geleider.

          Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • ieder extra bevel (stem,gebaar, geluid)om de hond in de gevraagde houding te krijgen.
 • verlies van alle punten wanneer de hond geen enkel commando uitvoert, wanneer de geleider de hond aanraakt en wanneer de geleider de hond stuurt met de leiband.

          Hoeveel punten zijn er te verdienen   

 • 10 punten

 

          Nuttige tips en opmerkingen

 • Vraag voor je eerste commando eerst nog eens de aandacht van je hond.
 • Wees duidelijk in het geven van je commando's.

 

Voorstellen van de hond

           Wat wordt er verwacht

 • De geleider laat de tanden van de hond zien en kan de oren en de kop van de hond vlot aanraken. Daarna wordt de hond toegestaan om de examinator te gaan begroeten.

 

         Waarvoor worden er punten afgetrokken

 •  De hond laat zich moeilijk aanraken waardoor de tanden laten zien moeilijk gaat.
 •  De hond laat zijn oren en kop moeilijk aanraken.

         Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 5 punten

 

          Nuttige tips en opmerkingen

 • Dwing je hond niet om bij de examinator te gaan. De hond kiest zelf of hij wil begroeten of niet.
 • Zeg het op voorhand als je hond zich moeilijk laat betasten.

 

Apporteren

         Wat wordt er verwacht

 • De geleider laat de hond naast zich zitten en gooit het apporteer speeltje voorbij de kegel die op ongeveer 10m afstand staat. De hond gaat op commando van de geleider het speeltje halen en brengt het terug in  zit voor naar de geleider.

        Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • De hond vertrekt vooraleer de geleider het commando heeft gegeven.
 • De hond brengt het speeltje niet in zit voor tot bij de geleider.
 • Verlies van alle punten wanneer de hond het speeltje niet tot bij de geleider brengt.
  Hoeveel punten zijn er te verdienen
 • 15 punten

         Nuttige tips en opmerkingen

 

 •  Corrigeer je hond niet wanneer hij vroegtijdig vertrekt om het speeltje te gaan halen.
 • Anders loop je de kans dat hij het helemaal niet meer wil gaan halen.
 • Moedig je hond aan om bij jou te komen eens hij het speeltje vast heeft.
 • Deze oefening gebeurt los , dus leiband wegsteken voor aanvang van de oefening.

Volg oefening Brevet K.K.U.S.H ( losse volgoefening )

          Wat wordt er verwacht

 • De geleiders staan met hun hond op 10m afstand over mekaar.
 • de hond zal onaangelijnd ( los volgen naast zijn baasje)
 • Op aangeven van de examinator wandelen ze tegelijk met hun hond naar de overkant waarbij de honden mekaar kruisen.
 • Eens aan de overkant draaien ze terug, de honden kruisen mekaar opnieuw, en gaan terug naar hun startplaats.

         Waarvoor worden er punten afgetrokken

 • ieder bevel (stem, geluid, gebaar)
 •  elke keer dat de hond te ver verwijderd is van zijn baasje

 • Verlies van alle punten indien de hond de ganse wandeling snuffelt zonder dat de geleider actie onderneemt.

         Hoeveel punten zijn er te verdienen

 • 15 punten

         Nuttige tips en opmerkingen

 •  Er zijn voor deze oefening minstens 2 geleiders met een hond nodig. Indien er slechts 1 kandidaat is die examen aflegt, zal er een willekeurig iemand uit de C -of D-klas gevraagd worden om deze oefening mee te doen.
 • Vraag voor je begint te wandelen eerst even de aandacht van je hond.
 • Vraag, wanneer je hond niet goed bezig is, even opnieuw zijn aandacht. Misschien doet hij het de rest van de oefening dan wel opnieuw goed.