Overgangsexamens

Overgangsexamen A+ klas naar B klas

algemene aandachtspunten:

De hond mag beloond worden met iets lekkers maar enkel op het einde van de oefeningen nadat de examinator de oefening heeft beëindigd. Om geslaagd te zijn voor het overgangsexamen moet je minimum 30 op 50 behalen met op iedere oefening minimum de helft van de punten.Tijdens het examen wordt er niet gespeeld met de honden , iedereen blijft rustig naast elkaar staan zodat iedere hond evenveel kans maakt om het goed te kunnen doen .

oefening 1: volgen aan de leiband

Wat wordt er verwacht

- De geleider wandelt met zijn hond rond 4 kegels die in een vierkant van 5m op 5m staan opgesteld. Waarvoor worden er punten afgetrokken.

- iedere ruk aan de leiband

- ieder bevel ( stem , geluid of gebaar )

- verlies van alle punten indien de hond snuffelt of trekt gedurende de ganse wandeling zonder dat de geleider actie onderneemt.

Hoeveel punten zijn er te verdienen

- 10 punten

Nuttige tips en opmerkingen

- vraag voor je begint te wandelen eerst de aandacht van je hond

- vraag wanneer je hond niet goed bezig is even opnieuw zijn aandacht , misschien doet hij het dan de rest van de oefening wel opnieuw goed.

oefening 2: 1 minuut blijven liggen :

Wat wordt er verwacht

- de hond kan gedurende 1 minuut blijven liggen terwijl de geleider op 2 meter afstand voor zijn hond staat. Waarvoor worden er punten afgetrokken

- indien de hond tijdens deze minuut van houding verandert maar wel op de plaats blijft. (bv. hond gaat zitten maar blijft wel op zijn plaats ).

- verlies van alle punten indien de hond de plaats verlaat alvorens de minuut om is .

Hoeveel punten zijn er te verdienen

- 10 punten

Nuttige tips en opmerkingen

- Deze oefening doen alle deelnemende honden samen.

- Wanneer 1 van de honden zijn plaats verlaat en de andere honden gaat storen ,waardoor deze ook hun plaats verlaten , zal deze hond alle punten verliezen en krijgen de andere een herkansing.

- geef net voor dat je weggaat van de hond nog eens een extra blijf commando.

- kijk je hond niet recht in de ogen .

- deze oefening gebeurt steeds aan de lange lijn .

oefening 3: zit voor vanop +/- 5 meter

Wat wordt er verwacht

De geleider laat zijn hond in zit achter en gaat op 5 meter voor de hond staan. 

Op teken van de examinator roept de geleider zijn hond in zit voor".

Waarvoor worden er punten afgetrokken

- De hond komt al naar de geleider voor dat deze het commando gegeven heeft.

- De hond komt niet rechtstreeks in de positie zit voor".

- verlies van alle punten indien de hond totaal niet in zit voor" komt.

Hoeveel punten zijn er te verdienen

- 10 punten

Nuttige tips en opmerkingen

- geef net voor je weggaat van de hond nog eens extra het blijf commando

- Ga achteruit weg van je hond zodat je je hond kan blijven zien. Je hond zal dan minder snel geneigd zijn om achter je aan te komen. Deze oefening gebeurt steeds aan de lange lijn.

oefening 4: houdingen

Wat wordt er verwacht

- De hond moet de 3 gekende houdingen op commando van de baas uitvoeren. De volgorde is liggen, zitten en rechtstaan. Deze houdingen gebeuren steeds naast degeleider.

Hoeveel punten zijn er te verdienen

- 10 punten

Waarvoor worden er punten afgetrokken

Pagina 3

- ieder extra bevel (stem, gebaar, geluid)om de hond in de gevraagde houding te krijgen.

- verlies van alle punten wanneer de hond geen enkel commando uitvoert

Nuttige tips en opmerkingen

- Je krijgt 1 bijbevel. (bv. Als je hond niet gaat liggen na het commando, kan je nog eens het commando geven of met je hand naar de grond wijzen.) 

oefening 5: voorstellen van de hond

Wat wordt er verwacht

- De geleider laat de tanden van de hond zien en kan de oren en de kop van de hond vlot aanraken. Daarna wordt de hond toegestaan om de examinator te gaan begroeten.

Hoeveel punten zijn er te verdienen

- 5 punten

Waarvoor worden er punten afgetrokken

- de hond laat zich moeilijk aanraken waardoor de tanden laten zien moeilijk gaat.

- de hond laat zijn oren en kop moeilijk aanraken.

- Dwing je hond niet om bij de examinator te gaan. De hond kiest zelf of hij wil begroeten of niet.

Nuttige tips en opmerkingen

- Zeg het op voorhand als je hond zich moeilijk laat betasten.

oefening 6: apporteren

Wat wordt er verwacht

- De geleider laat de hond naast zich zitten en gooit het apporteer speeltje voorbij de kegel die op ongeveer 5m afstand staat. De hond gaat op commando van de geleider het speeltje halen en brengt het terug naar de geleider. 

Hoeveel punten zijn er te verdienen

- 5 punten

Waarvoor worden er punten afgetrokken

- De hond vertrekt vooraleer de geleider het commando heeft gegeven. De hond brengt het speeltje niet tot helemaal bij de geleider.

- verlies van alle punten wanneer de hond totaal geen interesse vertoont in het speeltje.

Nuttige tips en opmerkingen

- Corrigeer je hond niet wanneer hij vroegtijdig vertrekt om het speeltje te gaan halen. Anders loop je de kans dat hij het helemaal niet meer wil gaan halen.

- Moedig je hond aan om bij jou te komen eens hij het speeltje vast heeft.

- Deze oefening gebeurt steeds aan de lange lijn.