Puppy training 

Puppies kunnen bij ons terecht vanaf 12 weken na de nodige inentingen. Hier maken ze kennis met de beginselen van gehoorzaamheid en worden ze gesocialiseerd met andere honden.

De geleiders wordt aangeleerd hoe ze hun pup optimaal kunnen begeleiden, door hen de lichaamstaal van hun hond te leren begrijpen.

Een jonge hond leert het best wanneer dit zonder dwang gebeurt. Dit principe houden wij ook aan in de puppy klas. . Het concentratievermogen van een puppy is echter nog zeer beperkt en de oefeningen mogen nooit te lang duren.

Er wordt sterk op gelet dat de puppies nooit een te sterke correctie krijgen. Wanneer een hond iets negatiefs ervaart tijdens een aanleerfase zal de hond immers deze situatie proberen te ontwijken in de toekomst. Dit heeft als gevolg dat de hond angstig of afkerig wordt voor oefeningen.

De meeste oefeningen in de puppy klas zijn aandachtsoefeningen waarbij we de hond aandachtig leren zijn naar de geleider toe.

 

 

 

De A-klas

Hier begint eigenlijk de opleiding waarbij de hond wordt aangeleerd om op bevel zijn oefeningen te doen. Wat  omvat dit allemaal ? Eerst wordt het volgen aan de leiband goed aangeleerd. Dan krijgen de standen (zit, liggen, staan) de volle aandacht, om daarna de down te leren (de hond moet gedurende 1 minuut blijven liggen). Er wordt aangeleerd hoe men moet apporteren (een weggegooit voorwerp halen). Een goede houding tegenover andere honden en mensen aanleren is ook een belangrijk onderdeel van deze klasse. Kan de hond hierin zijn mannetje staan dan gaat men over naar de B-klas na het afleggen van een overgansexamen.

 

De B-klas

Als u hier beland bent, worden de oefeningen al iets moelijker. De hond moet hier perfect volgen aan de leiband. De beginprincipes van het los volgen worden aangeleerd. De standen moeten vlot verlopen. De hond moet kunnen apporteren. De hond mag geen voedsel aannemen van vreemden. De hond moet 2 minuten kunnen blijven liggen. Slaagt uw hond hierin dan kan u weer deelnemen aan een overgangsexamen naar de C groep

 

De C klas

Brevet klas maar , men kan ook enkel voor het amusement de training blijven volgen . Het is aangenaam om je hond steeds perfecter te zien werken. De slimste hond kan nog slimmer worden . Zelfs wij staan versteld over wat deze honden allemaal kunnen.

 

 

 

 De D klas

 Wanneer u geslaagd bent, start u de eerstvolgende training op de kwvh in de D klas. Hier gaat het om de vervolmaking. De hond is eigenlijk volleerd, maar de moeilijkheidsgraad wordt verhoogd. Dit is belangrijk om aan wedstrijden deel te nemen in de sectie 4B, men kan ook enkel voor het amusement de training blijven volgen . Het is aangenaam om je hond steeds perfecter te zien werken

 

Overgangsexamen

Iedere laatste woensdag van de maand en de daarop volgende zondag is er een overgangstest waaraan iedere geleider met zijn hond kan deelnemen.
Dit wanneer je denkt hiervoor klaar te zijn of op advies van de instrukteur.
Er is een overgangstest van A-klas naar B-klas  van B-klas naar C-klas en van C- klas naar D- klas