Historiek

Wat men bedoelde met de naam Speurhondenklub is niet geweten want men vroeg op de eerste kamervergadering of dat er een persoon zich vrijwillig wou aanmelden om op te treden als apache maar naar mijn mening worden in de afdeling speurhonden geen aanvalsmannen gebruikt, maar wat wel van toepassing was.  Het eerste bestuur (4man) wordt gevormd op 14 februari 1923, Pauwels Frans wordt de eerste voorzitter, hij woonde op de Antwerpsesteenweg 186 te Hoboken.  Alle leden waren trouwens van Hoboken,kan bijna niet anders, want wie zou er de gelukkige bezitter geweest zijn van een auto in die jaren? Dat zullen er niet veel geweest zijn, maar toen zullen ze er wel niet tegen opgezien hebben om enkele kilometerjes te voet af te leggen. Waar het eerste oefenplein gelegen was is nergens terug te vinden, het zal wel achter of naast een café geweest zijn want de eigenaar van het terrein Adriaenssens, was medestichter en eigenaar van een café. Op 11 april 1924 wordt het bestuur uitgebreid naar 10 leden met nog steeds Albert Jansens als voorzitter en een raadgever met name Octave Durand . De naam Hobokens Waak en Verdedigshond worden nu reeds vermeld in de verslagen.  

Deze laatste is er eentje om te onthouden, Durand Octave, in lidjaren is hij een onklopbaar man, is 50jaar lid geweest van onze klub, en een zeer actief man in de hondensport. Vanaf 1924 is zijn naam bijna in alle verslagen terug te vinden. Op 14 juli 1925 neemt de voorzitter ontslag wegens gezonheidsredenen, ondervoorzitter Somers neemt zijn plaats in. Octave Durand wordt ondervoorzitter in 1927. Op de vegadering van 11 september 1927 wordt besloten om een demonstratie te geven waarvan de opbrengst wordt geschonken aan de teeringleiders van Hoboken. 1930 jaarvergadering 14 januari , schatbewaarder sluit zijn kas af voor de eerste maal met een positief saldo van 471 frank. Juni 1932 demonstratie waarvan de opbrengst bestemd is voor de ouderlingen en de wezen van het gasthuis te Hoboken" opbrengst 277,65 frank. 25 april 1933 neemt voorzitter Fr Somers ontslag, Octave Durand is nu waarnemend voorzitter. 1934 Klub veranderd van lokaal en terrein . Octave Durand wordt voorzitter. In 1936 wordt het eerste mosselfeest georganiseerd. Van 1936 tot 1955 zijn er geen verslagen van bestuursvergaderingen terug te vinden, misschien zit de oorlog daar wel voor iets tussen. De klub is blijven voortbestaan gedurende de oorlogsjaren want kasverslagen zijn wel gevonden. 1955 Octave Durand wordt verkozen tot voorzitter van het BKC (Belgisch Kynologisch Verbond) Voorzitter van de klub wordt Mr J.VanHerck, Octave Durand neemt de plaats van secretaris over. 1958 wordt de eerste demonstratie ter gelegenheid van Hoboken jaarmarkt gegeven, tot op heden is er nog maar één jaarmarkt zonder demonstratie geweest en dit ten gevolge van brand in ons klubhuis in 1986. In 1959 krijgen wij de titel van Koninklijke en zal vanaf heden onze klub door het leven gaan met de naam KONINKLIJKE WAAK en VERDEDIGINGSHOND HOBOKEN kortweg KWVHH. Ons eerste vaandel wordt terdien gelegenheid aangekocht. 1961 nieuwe voorzitter Mr Gustaaf Reusens. 1964 Mr Durand wordt Ere Voorzitter. Maart 1964 Burgemeester Victor De Bruyn viert zijn 25 jarig ambt in de gemeente, door alle Hobokense verenigingen wordt een financiele bijdrage gedaan om een gezamenlijk geschenk te kunnen kopen voor deze man, er werd tevens een optocht door de gemeente georganiseerd. Nieuw klubhuis en nieuw terrein werden verkregen aan de Krijgsbaan 10, ons huidig adres. 1966 nieuwe voorzitter Mr Poelemans. 1969 nieuwe voorzitter Mr Désiré Reyniers, deze voorzitter blijft langer. Begin 72 wordt Mr Durand gehuldigt voor zijn 60 jaar lid in het BKC gebeuren, op 18 mei van dat zelfde jaar overlijd deze brave man. Op 28/2/76 ons jong, nieuw en gelukkig goed verzekerd klubhuis gaat volledig op in vuur en vlam ten gevolge van brandstichting. 31/7 van dat zelfde jaar wordt ons nieuw klubhuis ingehuldigd in aanwezigheid van Burg V.De Bryun. Tot de periode 1984 blijft alles bij het oude, geen noemens waardige veranderingen. 1985 verandering van verbond, na al die tijd in het Belgisch Kynologisch Verbond aangesloten te zijn, gaan wij over naar het Vlaams Kynologisch Verbond( VKV genaamd) Voor het eerst in de geschiedenis van de klub worden nationale wedstrijden gehoorzaamheid georganiseerd. 1986 onze klub draagt zijn steentje bij aan het Nello en Patrache gebeuren, klub levert hond en kind, Ken Vereycken met zijn huisgezel Blaiy , een 5 jarige Labrador. Onze klub krijgt vanaf dan regelmatig het bezoek van Japanse toeristen die opzoek zijn naar de levende hond van Vlaanderen en met succes . Juli 86 voor de tweede maal brand ons klubhuis volledig af (oorzaak ongekend) 31 oktober van hetzelfde jaar wordt het nieuwe klubhuis opnieuw ingehuldigd. 1988 Soo Peeters wordt benoemd tot "ERE VOORZITTER", hij overlijd in 2004. April 89 wordt de discilpine africhting volledig afgeschaft, vlug wordt een nieuwe activiteit in de klub tot leven geroepen, namelijk Agility (Jumping voor honden).Onze klub telt dan 267 leden. 1990 aansluiting bij St Hubertus" KKUSH "(Koninklijke Kynnologische Unie St Hubertus) Na het overlijden van onze voorzitter Diséré Reyniers in april 90 wordt Mr Raymond Otten voorzitter Eind 1992 gaan wij van start met een nog in België nieuwe activiteit in de hondensport namelijk Fly Ball ,een gebeuren dat overgewaaid is vanuit Canada en Amerika. Fly Ball is een estafette voor honden dat in ploegverband gespeeld wordt. 1994 nieuw en huidig voorzitter Vereycken Luc ( vader van de figuren Nello en Patrache in die tijd). 1994 Schaal Durand wordt voor de eerste maal georganiseerd, in aanwezigheid van de dochter van Mr Octaaf Durand wordt deze jaarlijkse wedstrijd bestreden onder de clubleden. 1995 overhandiging van een blindegeleidehond aan de heer Van Meerbeeck Hugo, oudgediende van Integan. Door een voorstel en initiatief van enkele dames in onze klub werd al vlug 250.000BF ingezameld ten behoeve van de aanschaf en opleiding van deze goudkleurige Labrador "Rambo". Wereld ranglijst , het Belgisch rekord fly-ball werd in 97 onder de 20" gebracht door onze ploeg. 1998 Klub bestaat in alle fierheid 75 jaar en dit werd gevierd, na een onthaal in het disctrict wordt een nieuw vaandel met de nieuwe logo onthuld. 2000 inzameling voor Greyhounds in nood . 2003 Het 80 jarig bestaan werd gevierd onder de leden. 2003 Opstart van onze website www.hondenschool-hoboken.be 2007 Algemeen rookverbod in de chalet . 2009 het crisisjaar – Concessie overeenkomst met de stad Antwerpen "AG Vespa" , gevolg jaarlijkse controle van de uitbating. Benoeming Dolf Van Nieuwenhove tot Ere lid. 2012 John Van de Vyver en Vereycken Luc worden benoemd tot Ere leden, in 2013 wordt eveneens Leona De Roeck benoemd tot Ere lid, het 90 jarig bestaan wordt gevierd in alle stilte. 2014 Schaal Durand is inmiddels aan zijn 20 editie toe, het klubfeest krijgt een andere vorm, een familiefeest komt in de plaats en zal doorgaan in de klub. 2015 Jaarlijkse KKUSH wedstrijd wordt voor de eerst maal georganiseerd voor debutanten – programma 1 en programma 2 en met succes.