Onze  algemene Visie :

Positieve benadering :

Op het moment dat wij mensen beslissen om een hond in huis te halen bepalen wij bijna alles voor hem. Wij bepalen in welke omgeving hij zal gaan wonen, waar hij zal gaan wandelen, welke contacten er zullen zijn, enz… We staan er echter te weinig bij stil wat dit voor de hond kan betekenen. Niet elke hond kan van nature aarden in drukke omgevingen, niet elke hond heeft het talent om met alle andere honden een goed contact te hebben en er zijn honden die prikkelgevoeliger zijn dan anderen. Wij zijn er als hondenschool van overtuigd dat we het onze honden verschuldigd zijn om zowel bij de opvoeding als bij de training uit te gaan van een positieve benadering.

Opvoeding:

Tijdens onze lessen schenken wij veel aandacht aan de opvoeding van jullie honden.

Met opvoeding bedoelen wij:

- samen kunnen wandelen

- je hond leren omgaan met omgevingsprikkels (andere honden, mensen, geluiden,…)

- je hond leren om rustig te kunnen zijn

- structuur en duidelijkheid geven aan je hond

- wanneer geef je aandacht en wanneer beter niet

- wat is een beloning en hoe ga ik hiermee om

- vermijden van ongewenst gedrag en belonen van gewenst gedrag

Een correcte opvoeding met respect voor en inzicht in de noden en behoeften van je hond is de basis tot een goede relatie!

Training:

Naast de opvoeding voorzien we in onze lessen heel wat basisoefeningen die we de hond gaan aanleren. Alle oefeningen zullen volgens beloningsgerichte trainingsprincipes worden aangeleerd. We werken op motivatie zodat stress zoveel mogelijk vermeden wordt. Door gebruik te maken van positieve trainingsmethodes zullen al de geleerde oefeningen bijdragen aan een goede baas – hond relatie.